Nová technologie lepení hran

Bylo tomu tak ...

Dosavadní technologie olepování nábytkových hran v olepovacím centru společnosti Infini byla nastavena tak, jako je i u ostatních výrobců nábytku běžné, lepení pomocí tavných lepidel na bázi EVA. Tato lepidla jsou založena na termoplastických syntetických hmotách vytvrzujících čistě fyzikálně a dosahují pevnosti pouhým zchlazením na pokojovou teplotu, případně jejich krystalizací. Jejich tepelná odolnost je deklarována výrobci mezními hodnotami od -20°C až 110°C. Některé výrobní šarže těchto lepidel však při laborato-rních zkouškách v certifikované zkušebně nedosahovaly těchto hodnot. Při postupném zvyšování teploty okolního prostředí se hrany odlepovaly mnohem dříve než je normou pro kuchyňský nábytek stanovená teplota 90°C. Snižovaly tak kvalitu olepení, zvyšovaly pravděpodobnost reklamací v době prodloužených záruk a snižovaly kredibilitu značky Infini.

Nastává změna

Tyto poznatky a zkušenosti vedly odpovědné pracovníky společnosti Infini k řešení situace nezbytnými úpravami stávající technologie olepovacího centra s přechodem na kvalitativně, pracovně ale i nákladově náročnějšímu lepení PUR lepidly. Reaktivní tavná lepidla na bázi polyuretanu vytvrzují a dosahují pevnosti rovněž fyzikálně při jejich ochlazení na pokojovou teplotu, ale navíc u nich vzniká za přítomnosti vzdušné vlhkosti chemická reakce, při které dochází k jejich zesíťování. Tím je u nich dosaženo velmi vysoké tepelné odolnosti v mezních hodnotách -30°C až 140°C, ale rovněž velmi vysoké odolnosti proti vlhkosti, vodě a vodním parám, které jsou při vaření v kuchyni běžně přítomné. PUR lepidla jsou vhodné pro olepování všech typů nábytkových hran včetně hliníkových. Kvalita a trvanlivost lepeného spoje pomocí PUR lepidla je pro Infini průběžně ověřována laboratoří nábytku na Mendelově univerzitě v Brně, akreditovaná ČIA č. 1030.2 a trvale dosahuje nad stanovenou normou pro kuchyňský nábytek.

Tato aktuální změna způsobu olepování PUR lepidlem je dalším významným krokem ke zvýšení kvality vyráběného nábytku značky Infini a významně odděluje nábytek Infini od ostatních výrobců na trhu. Byla realizována v únoru 2014. Není to však zdaleka poslední změna v technologii výroby, kterou vedení společnosti připravuje pro trh s nábytkem.

• Evropská Unie
• Evropský fond pro regionální rozvoj
• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

• Instalace výrobní linky na kompletaci nábytku
• Modernizace strojní technologie výroby nábytku
• Nákup obráběcího centra
Skladovací, ukládací a nářezový uzel pro výrobu nábytku

Jsme členem Registru solventních firem, který je
znamením bezpečného a korektního obchodního
vztahu se stávajícími i potencionálními klienty.

Získali jsme ocenění „Dynamická firma“. Patříme tak mezi
elitních 0,3% dynamicky a zdravě se rozvíjejících společností.

Infini a.s.
Opavská 738/25
Rýmařov 795 01

tel.: +420 554 211 550
email: info@infini.cz
www.infini.cz

Mapa stránek
Obchodní podmínky
Partneři

INFOLINKA: +420 554 211 550

© 2010 INFINI a.s. Všechna práva vyhrazena. Design a programování WEDIPA & KAVIK DESIGN